نخ ليفتينگ

لیفتینگ با نخ بدون اینکه بیمار را با خطرات جراحی بزرگ مواجهه کند یا جوشگاه (اسکار قابل مشاهده)جا بگذارد باعث جوانتر به نظر رسیدن شخص میشود. این عمل با استفاده از نخهای مخصوص جراحی که روی سطح آن [...]