مراحل تخمک گذاری و بارداری

دوستان سلام،سوگل زقر هستم کارشناس مامایی. تو این ویدئو میخوام در مورد (مراحل تخمک گذاری و بارداری) براتون صحبت کنم. میدونم که این موضوع سوال خیلی از خانماست و ابهامات در موردش زیاده،چرا که مسئله [...]

1 2
صفحه 1 از 2