مراحل باز شدن دهانه رحم در زایمان طبیعی

به نام خدایی که از مادر مهربانتر است. مراحل باز شدن دهانه رحم در زایمان طبیعی: دوستان عزیز سلام. سوگل زقر هستم کارشناس مامایی و مشاور دپارتمان زنان و زایمان سامانه ی پزشکی کندوطب.امروز میخوایم با [...]