راهکار های تمرکز فکر و کنترل افکار مزاحم

به نام خدایی که از روح خود در ما دمید. «اعتماد به ذهن،حافظه را تقویت می کند». دوستان عزیز سلام.فریبرز محسنی پور هستم مدیر موسس سامانه ی پزشکی کندوطب و اینبار در رابطه با تمرکز فکر و کنترل افکار [...]