چگونه احتمال شکست را از بین ببریم؟

بیایید واقع بین باشیم، کارآفرینی واقعا کار آسانی نمی باشد.هر روز باید زودتر از دیگران از خواب بیدار شوید، در برابر مشتریان تکراری که قبلا محصولتان را رد کردند و یا صدها نفر محصول مشابه محصول شما [...]