اثر صوت زیاد بر شنوایی

سر و صدا از معضلات دنياي امروزي می باشد. گسترش تكنولوژي و صنعت سبب ايجاد صداهايي با شدت زياد در اطراف ما شده است، در حالي که اگر شدت صدا از حد مجاز خود بالاتر برود، ‌به کسانی كه در مواجهه با آن هستند آسيب وارد مي ‌شود. البته شدت اين آسيب با توجه به شدت صدا و مدت زمان مواجهه با آن متغير است. صداي بلند، چه موسيقي باشد و چه صدايي آزاردهنده در صنعت، مي ‌تواند بر شنوايي ما اثراتنامطلوبي داشته باشد.شدت صدا با واحدي به نام دسي‌ بل سنجیده می شود،برای مثال، شدت صداي ناشي از پرواز كردن يك هواپيماي جت از فاصله 100متري برابر با 130دسي ‌بل می باشد. شدت صدا در يك اتاق ساكت و خلوت 20 دسي‌بل است.استاندارد شدت صدا براي محيط ‌هاي صنعتي و در مدت 8 ساعت كار مداوم، برابر با 85 دسي ‌بل می باشد. به ازاي هر 3 دسي‌ بل افزايش صدا، زمان كار فرد در آن محيط بايد به نصف، كاهش پیدا کند تا از آثار سوء صدا بر سلامتي فرد جلوگيري شود. صدا به صورت امواج مكانيكي مي ‌تواند بر كل بدن از جمله دستگاه شنوايي، اثرر سوء داشته باشد.

آثار صدا بر انسان:

آثار صدا شامل آثار مستقيم و غير مستقيم می باشد. آثار مستقيم يعني صدماتي كه به سيستم شنوايي انسان وارد مي ‌شود. آثار غير مستقيم نيز شامل اثر رواني، تاثير بر راندمان كار،  اثر بر وضع عمومي ‌بدن و آثار پوششي بر شنوايي می باشد.

اثر مستقيم:

* صدمه به دستگاه شنوايي كه سبب كري موقت، كاهش شنوايي و كري دايم مي‌ شود.

اثر غيرمستقيم:

* تداخل در مكالمه و اختلال در ايجاد ارتباط كه مي ‌تواند موجب بروز اشتباه در فهميدن گفتار شخص شود.
* تحرك معده و روده‌ها
* تحريك ماهيچه‌ اي
* تنگ شدن رگ‌ هاي خوني
* اثر روي سيستم تعادلي بدن
* اتساع مردمك چشم
* ترشح هورمون از تيروئيد
* تپش قلب
* ترشح هورمون آدرنالين

افت شنوايي:

افت شنوايي شامل دو نوع موقت و دائم می باشد:
• در افت شنوايي موقت، فرد در معرض صدايي با شدت نسبتا زياد و در زمان كم قرار مي‌ گيرد و با قطع تماس، افت شنوايي  از بين مي رود. اين افت در فركانس 3000 تا 6000 هرتز است.
• افت دايم شنوايي، در صورت تماس مداوم با صدا ایجاد می شود و از نوع حسي، عصبي و غير قابل درمان مي ‌باشد. اين افت از فركانس 4000 هرتز آغازمي شود و تا فركانس‌هاي 6000 و 8000 هرتز ادامه پیدا می کند.

مراحل كری شغلی:

• شروع : اوايل اشتغال فرد خستگي شنوايي، احساس ناراحتي، افت شنوايي در فركانس 4000 هرتز،گرفتگي گوش و خستگي عمومي اتفاق مي افتد.‌
• پنهان : ناشنوايي در فركانس 4000 هرتز و امكان كاهش شنوايي در ساير فركانس‌ها وجود دارد.
• نيمه پنهان : ناشنوايي در فركانس 2000 و 1000 هرتز و نشنيدن صداي آهسته.
• كري واضح : نقصان در فركانس بم و زير و شنيدن دشوار صداي مكالمه مشاهده مي شود.
در كري شغلي دو طرفه و متقارن، پرده صماخ سالم می باشد و عدم برگشت شنوايي حسي، عصبي، و شروع افت از فركانس 4000 هرتز وجود دارد و غير قابل درمان می باشد.
در كري شغلي عواملي چون ريتم، زمان تماس،شدت، فركانس، محيط كار، سن فرد، ضايعات قبلي و حساسيت فردي مداخله مي ‌نمايد.
با افزايش شدت صوت، زمان تماس و افزايش سن، ميزان افت شنوايي زیاد مي‌ شود.

فركانس‌های مضر:

صدا در محيط باز قابل تحمل تر می باشد.ضايعاتي چون ضربات وارده به سر، انفجار، صدمات شنوايي، مننژيت، مصرف ساليسيلات، جنتامايسين در افت شنوايي موثر می باشد.صداي يكنواخت و مداوم، كم خطرتر از صداي منقطع و غير يكنواخت می باشد.

حساسيت در برابر صدا:

افراد نسبت به صدا حساسيت‌ هاي متفاوتي دارند كه قابل شناسايي می باشد.يك نمونه از راه هاي تعيين گوش حساس، آزمايش PEYSER است و مراحل آن عبارتند از:
1- تعيين آستانه هوايي در فركانس 1000 هرتز
2- اثر صوتي با شدت 100 دسي ‌بل و فركانس 1000 هرتز به مدت 3 دقيقه
3- پانزده ثانيه استراحت
4- تعيين آستانه فركانس 1000 از راه هوايي
5- استراحت يك ساعت
6- تعيين آستانه در فركانس 1000 هرتز از راه استخواني
7- تماس 3 دقيقه فرد با فركانس 1000 هرتز و شدت 100 دسي‌بل از راه هوايي
8- پانزده ثانيه استراحت
9- تعيين آستانه در فركانس 1000 هرتز از راه استخواني
در صورتي كه آستانه شنوايي تا 5 دسي‌بل باشد طبيعي، 5 تا 10 دسي‌بل مشكوك و بيش از 10 دسي‌بل، غير طبيعي می باشد.

جدیدترین و کامل ترین مطالب پزشکی را ازما بخواهید.

کندوطب;رسانه ی سلامت

www.kandooteb.com

این پست توصیه می شود

نظرات