نوبت دهی آنلاین

یکی دیگر از خدمات بروز پزشکی در دنیا نوبت دهی آنلاین یا (online booking) است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته بازخورد مثبتی به همراه داشته است.بنابر این سیستم،کاربران به راحتی و بدون واسطه می توانند برای ملاقات پزشک مورد نظر خود وقت مورد نظر تعیین کنند.با احتساب به این امکان،با حذف مراجعات غیر ضروری در زمان،انرژی و هزینه خود صرفه جویی چشمگیری داشته باشند.