ثبت شکایات

مشتریان همیشه برای یکایک زنبورهای کندوطب حکم ملکه ی کندو را داشته اند؛ بنابراین مشتری مداری همواره یکی از سیاست های اصلی گروه کندوطب بوده است.از این رو رسیدگی به پیشنهادات و اوامر مشتریان در صدر دستور کار این مجموعه قرار دارد.

همه ی تلاش کندوطب بر این بوده که مخاطب و مشتری رضایت کامل را از این سیستم داشته باشد.لذا خواهشمند است اگر تحت هر شرایطی به رضایت قلبی از جانب سیستم کندوطب یا اعضای آن نرسیدید سریعا موضوع را به اطلاع مدیریت مجموعه برسانید تا در اسرع وقت، نیاز موجه شما عزیزان اجابت شود و با رفع نواقص در ارتقا این سیستم تلاشی بیش از پیش کرده باشیم.

راههای ارتباطی ما با شما در قسمت «تماس با ما» مندرج شده است.

تماس با ما

تلفن: 09386930400
ایمیل: info@kandooteb.com